Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

Kwaterowanie


Kwaterowanie studentów na rok akademicki 2018/2019

28.09.2018 Piątek         od godz. 10:00

29.09.2018 Sobota        od godz. 10:00

30.09.2018 Niedziela    od godz. 14:00

Kolejne dni w tygodniu od godz. 10:00

Każda doba od dnia zakwaterowania do 01.10.2018 płatna zgodnie z cennikiem wakacyjnym. 

 

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

  • Dowód osobisty (lata wyższe – wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS A, B lub C),
  • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku),
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty depozytu (kaucji zwrotnej) na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości opłaty miesięcznej za akademik.

Konto bankowe –  do wpłaty KAUCJI:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

Kaucja – Nr rachunku bankowego:  38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

W tytule operacji proszę koniecznie wpisać:

  • nazwisko i imię
  • KAUCJA

Konta bankowe – DO OPŁAT ZA AKADEMIK:

DS A –  Nr rachunku bankowego: 47 1240 2294 1111 0010 3649 4652

DS B –  Nr rachunku bankowego: 18 1240 2294 1111 0010 3649 4883

Administracja Zespołu Domów Studenckich uprzejmie informuje, że wszystkie należności „za akademik”
muszą być wpłacane na rachunek bankowy (odpowiedni dla każdego akademika) do 10 dnia każdego miesiąca.
Możliwość opłaty za pobyt w DS na rachunek bankowy istnieje tylko dla stałych mieszkańców.
W polu „tytułem” prosimy podać: nazwisko, imię, za miesiąc, numer pokoju i blok.
Wszelkiego rodzaju opłaty za pobyty gościnne, odsetki, zniszczenia, itp. będą przyjmowane w kasie DS.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z poniższymi zarządzeniami:

Wszelkie wątpliwości oraz pytania prosimy kierować do administracji ZDS.


© 2000 - 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum