Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Kontakt z administracją

12 658-54-27

Kwaterowanie


Kwaterowanie studentów na rok akademicki 2017/2018

od dnia      29.09.2017 do dnia 05.10.2017 (włącznie)  od godz. 10:00  w  administracji ZDS 

Sobota,     30.09.2017 od godz. 12:00

Niedziela,  01.10.2017 od godz. 14:00

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

  • Dowód osobisty (lata wyższe – wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS A, B lub C),
  • Legitymacja studencka,
  • Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy oraz podpisane oświadczenie,
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty depozytu (kaucji zwrotnej) na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości opłaty miesięcznej za akademik.

Konto bankowe – tylko do wpłaty kaucji:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

38 1240 2294 1111 0010 3649 5008

W tytule operacji proszę koniecznie wpisać:

  • nazwisko i imię
  • KAUCJA
  • numer konta na które należy zwrócić depozyt

Załączniki:

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznać się z poniższymi zarządzeniami:

Numery rachunków bankowych – do opłat za akademik:

Administracja Zespołu Domów Studenckich uprzejmie informuje, że wszystkie należności „za akademik”
muszą być wpłacane na rachunek bankowy (odpowiedni dla każdego akademika) do 10 dnia każdego miesiąca.

  • DS A Nr rachunku bankowego: 47 1240 2294 1111 0010 3649 4652
  • DS B Nr rachunku bankowego: 18 1240 2294 1111 0010 3649 4883
Możliwość opłaty za pobyt w DS na rachunek bankowy istnieje tylko dla stałych mieszkańców.
W polu „tytułem” prosimy podać: nazwisko, imię, za miesiąc, numer pokoju i blok.

Tylko wszelkiego rodzaju opłaty za pobyty gościnne, odsetki, zniszczenia, itp. będą przyjmowane w kasie DS.

Wszelkie wątpliwości oraz pytania prosimy kierować do administracji ZDS.


© 2000 - 2018 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum